Publiek-parochiale samenwerking bij behoud religieus erfgoed

De Kerk wordt geconfronteerd met overtollig kerkelijk vastgoed, waarvan de kosten voor renovatie en onderhoud zeer hoog zijn, maar de mogelijkheden voor vervreemding en herbestemming gering. De gemeente Laren is een voorbeeld van hoe gemeente en kerk samen optrekken in behoud van het monument enerzijds en het realiseren of behouden van voorzieningen in het centrum anderzijds.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening; kunst en cultuur; Publiek private samenwerking