Maak werk van politieke control

In een klimaat van vertrouwen gedijt politieke controle en control beter. Vertrouwen leidt namelijk tot minder verantwoordingsdocumenten. De vraag die in het artikel centraal staat is in hoeverre politieke control(e) kan bijdragen aan de politieke besluitvorming.

Trefwoorden: Tags: Organisatie