Rekenkamers hinken op twee gedachten

De rekenkamer is in het leven geroepen om bij te dragen aan verbetering van het duale systeem. Over de wenselijke vormen is volop geduscussieerd. De aanpak is minder in de belangstelling komen te staan.

Trefwoorden: Tags: Financiering

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.