Brede heroverwegingen, deel 3: Iedereen wacht op verandering

De ambtelijke werkgroepen Brede Heroverweging zijn met een pakket bezuinigingsvoorstellen gekomen die de portemonnee van de burger hard zullen raken. Hogere eigen bijdragen, minder fiscale tegemoetkomingen of minder collectieve dienstverlening vormen de hoofdlijn. In een korte serie wordt de visie van de mensen uit de praktijk getoetst.

Trefwoorden: Tags: Organisatie