Het goede doel voorbij

Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen besteden een deel van hun budget aan goede doelen in het buitenland. Het is echter de vraag of deze overheden daar goed aan doen. Is internationale hulp een taak van decentrale overheden, of schieten zij hun doel voorbij?

Trefwoorden: Tags: Financiering; Sociaal domein