Opniew geld het riool in?

Per 1 januari 2008 is de Gemeentewet aangepast waarbij het rioolrecht een rioolheffing is geworden. Het aan specifieke gebruikers door te berekenen rioolrecht is daarmee veranderd in een belasting (rioolheffing) die in algemene zin kan worden geheven. Nu kunnen dus - naast de gebruikelijke afvoer van afvalwater - tevens de kosten van algemenere watertaken (regen- en grondwater) via een lokale heffing worden gedekt.

Trefwoorden: Tags: Financiering