Toenemende vraag naar niet-financiële informatie (NFI)

De afgelopen periode is de vraag om verantwoording over niet-financiële informatie aanzienlijk toegenomen. Stakeholders krijgen daardoor meer inzicht in het feitelijk presteren. Ook in het kader van verantwoording op het terrein van duurzaamheid is het een belangrijk instrument.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen; Organisatie