Financiering van woningcorporaties

Corporaties spelen een belangrijke rol bij het huisvesten van middeninkomens en het op orde houden van het voorzieningenniveau in wijken en buurten. Veel van deze activiteiten vallen niet onder de zogeheten diensten van algemeen economisch belang (daeb) waarvoor staatssteun is toegestaan. Er zijn nog veel vraagtekens bij de financierbaarheid van deze niet te borgen activiteiten.

Trefwoorden: Tags: Wonen

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.