Beheersing en verantwoording van vastgoedactiviteiten door woningcorporaties

Corporaties zijn zelden in control bij vastgoedtransacties, terwijl dit hen zou kunnen behoeden voor slechte deals en integriteitsperikelen. Een toets op basis van transactiegegevens van het kadaster helpt daarbij.

Trefwoorden: Tags: Wonen

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.