De kunst van goed opdrachtnemerschap

Driekwart van de lokale rekenkamers besteedt het onderzoek uit aan externe bureaus. De onderlinge relatie is niet vanzelfsprekend. Een artikel over de precaire verhouding tussen rekenkamers en externe onderzoekers.

Trefwoorden: Tags: Organisatie

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.