Verschillen gemeentelijke tarieven: reden tot zorg?

In de media is vaak aandacht voor de grote verschillen in gemeentelijke tarieven. Dit beeld wordt vooral gevoed door de aandacht op de hoogste en de laagste bedragen. Bij vergelijking van alle gemeenten vallen die verschillen wel mee. Dit blijkt uit de recent verschenen Atlas van de lokale lasten 2011 van onderzoeksinstituut COELO.

Trefwoorden: Tags: Financiering