Kosten-batenanalyse bij integrale gebiedsontwikkeling

Het afwegen van voor- en nadelen bij grote gebiedsontwikkelingsprocessen is een lastige zaak. Zijn alle factoren wel kwantificeerbaar en hoe kun je die zuiver vergelijken? Een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse kan uitkomst bieden.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening