Autoluwe centra onderbelicht

Kleinere steden en dorpen kunnen dreigende leegloop tegengaan door goed te kijken naar grotere gemeenten waar de auto uit het centrum is geweerd. Want hoewel autoluwe centra vaak op veel verzet stuiten, kunnen deze het tij wel degelijk keren.

Trefwoorden: Tags: Economie; Ruimtelijke ordening