Corporaties en huurders in de knel

De huursector wordt geconfronteerd met een opeenstapeling van maatregelen. Belangrijk pijnpunt voor de sector is de introductie van een heffing, van waaruit een deel van de huurtoeslag wordt betaald. Bij de conclusie van het CFV dat het verruimde huurbeleid voldoende compensatie biedt, kunnen vraagtekens worden gezet.

Trefwoorden: Tags: Wonen