Bevolkingskrimp als transitievraagstuk

Bevolkingskrimp heeft een plek op de bestuurlijke agenda veroverd. Steeds meer regio's worden geconfronteerd met een bevolkingsafname. Dit kan leiden tot forse herstructureringsopgaven, maar biedt ook nieuwe kansen.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening; Wonen; Economie