Geen cultuur van vertrouwen zonder structuur voor vertrouwen

De roep om meer vertrouwen, en meer bestuurlijke afstand, in het gemeentelijk functioneren is groot. Maar zonder serieuze aanpassing van de controlestructuur zijn dergelijke pleidooien niets meer dan modieuze kretologie, vinden Breet en Van Vliet. Zij pleiten voor het instellen van een onafhankelijke gemeentecontroller.

Trefwoorden: Tags: kunst en cultuur; Organisatie