Begrenzing van OZB-opbrengsten

De totale opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting mogen niet sterker stijgen dan een vooraf vastgesteld percentage. Maar hoe bereken je de verschillen? De drie methoden - begrotingen, rekeningen en berekeningen - geven niet altijd dezelfde uitkomsten.

Trefwoorden: Tags: Financiering