Belastingen en gemeenten

Wat speelt er momenteel op het gebied van gemeentebelastingen? Medewerkers van het expertisecentrum gemeentefinanciƫn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten lichten enkele belangrijke onderwerpen toe.

Bezwaar en beroep WOZ: van de regen in de drup
De VNG dringt al geruime tijd aan op aanpak van de bovenmatige vergoeding van bezwaar- en beroepskosten WOZ. In november 2014 is eindelijk de regeling verschenen die dit per 1 januari 2015 moet bewerkstelligen. Dit Besluit proceskosten bestuursrecht (Staatsblad 2014, 411) biedt geen adequate oplossing voor de bovenmatige toekenning van proceskosten. Er ontbreken enkele cruciale elementen en dat wat wel geregeld is, heeft niet het beoogde effect. Integendeel: de regeling zal voor jarenlange onzekerheid en bijbehorende procedures zorgen, waarbij WOZ-bureaus juist garen spinnen. Aangezien dat niet de bedoeling kan zijn, is de materie weer onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer, die eerder op een oplossing heeft aangedrongen. Wordt vervolgd.

Digitalisering betaald parkeren
Door een wetswijziging kunnen met ingang van 1 november 2014 veelvoorkomende (verkeers)overtredingen digitaal worden gehandhaafd. Het was al mogelijk de naheffingsaanslag parkeerbelastingen te sturen aan de kentekenhouder in plaats van deze op of aan het voertuig aan te brengen. De wijziging van Artikel 234 lid 7 van de Gemeentewet maakt digitale handhaving nu tot hoofdregel. In afwijking daarvan kan het aanslagbiljet ook worden aangebracht op of aan het voertuig. De digitalisering is onder andere van belang bij het zogenaamde kentekenparkeren. De parkeerder voert bij het betalen in de parkeerautomaat het kenteken in. De controle gebeurt digitaal door het kenteken van het voertuig te scannen. De controle van het vergunningparkeren gebeurt op dezelfde manier. Als niet is betaald, volgt een naheffingsaanslag parkeerbelastingen, die aan de kentekenhouder wordt gezonden.

Bedrijveninvesteringszones (BIZ) definitief
De Eerste Kamer heeft op 18 november de Wet op de bedrijveninvesteringszones vastgesteld. Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten daardoor ruimere mogelijkheden bij verzoeken van ondernemers om een ondernemersfonds op te richten. De nieuwe wet geeft ook de mogelijkheid om een fonds op te richten voor economische activiteiten, zoals bekostiging van kerstverlichting of de intocht van Sint Nicolaas. De VNG publiceert op korte termijn een nieuwe modelverordening.

 
Trefwoorden: Tags: Belastingen