Uitgelicht

Wat speelt er momenteel op het gebied van gemeentefinanciën? Ton Jacobs van het expertisecentrum Financiën en Economie van de VNG licht enkele belangrijke onderwerpen inzake de BTW toe.

Ambtelijke fusies
Dat moet schrikken geweest zijn op het Ministerie van Financiën toen de brief van de Europese commissie op de mat plofte. Wat is het geval? Als gemeenten een ambtelijke fusie aangaan, worden ze geconfronteerd met BTW-heffing. Deze BTW-heffing zorgt voor een kostenverhoging in vergelijking tot zelf doen, omdat een deel van de betaalde BTW niet kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds.

Op deze manier leidt samenwerking niet tot de beoogde kostenverlaging maar in sommige gevallen zelfs tot kostenverhogingen. Dit werd door de gemeenten niet begrepen. Terwijl samenwerking door het kabinet wordt gepropageerd - ja, zelfs verplicht gesteld - zorgde de BTW voor een belemmerende factor.

Veel pogingen om dit te veranderen strandden op een 'nee' van het ministerie: BTW is Europese regelgeving en 'het mag niet van Brussel'. Naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerleden hebben ze daar toch nog maar eens navraag gedaan. Wat blijkt: 'Brussel' is van mening dat geen BTW hoeft te worden berekend bij ambtelijke fusies die hoofdzakelijk (voor 70% of meer) onbelaste overheidsactiviteiten of vrijgestelde activiteiten betreffen.

Zo leidt samenwerking niet tot de beoogde kostenverlaging maar soms zelfs tot kostenverhogingen

Maar hoe bericht je dit, als je jarenlang gemeld hebt dat het niet mag? Erkennen dat je het niet goed gezien hebt, is ook zo wat. De oplossing is gevonden door te melden dat 'de Europese Commissie zich onverwacht en duidelijk uitgesproken heeft voor een ruimere toepassing van de koepelvrijstelling dan onder meer in Nederland het geval is'. Gelukkig kunnen we Brussel overal de schuld van blijven geven. Het is het ministerie gegund, de gemeenten zijn er flink mee geholpen. Een belangrijke belemmering om ambtelijk te fuseren is weggenomen. 

Asiel
Hebben gemeenten volledig recht op BTW-compensatie voor alle kosten die ze maken voor de opvang van asielzoekers? Deze vraag hebben de gemeenten in december gesteld aan het Ministerie van Financiën.

De staatssecretaris van Financiën - die gemeenten in bestuurlijke overleggen oproept om gisteren al voor huisvesting te zorgen voor vluchtelingen die morgen komen - heeft de tijd genomen om de vraag te beantwoorden. Het is tenslotte niet zo maar iets.

Is de verstrekking van een tandenborstel en tandpasta aan asielzoekers een collectief goed of een individuele verstrekking aan een derde die op grond van artikel 4 van het BTW-compensatiefonds (BCF) niet compensabel is? Dat moet je natuurlijk goed bestuderen. Maar na twee maanden is de staatssecretaris eruit.

Het ministerie is (net als iedereen al dacht) van mening dat de steeds van samenstelling wisselende groep asielzoekers niet kan worden beschouwd als individuele derde als bedoeld in de Wet op het BCF. Er is veel meer sprake van collectief ingekochte goederen en diensten die aan het collectief (alle asielzoekers) worden verstrekt. Waarmee deze kwestie ook naar tevredenheid van de gemeenten is opgelost.​

Trefwoorden: Tags: Belastingen