EFSI in uitvoering

Sinds september vorig jaar is het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) operationeel geworden. Wanneer bij u nog niet direct een lichtje gaat branden: het is de officiƫle naam voor het Juncker-fonds. Het fonds moet uiteindelijk een investeringsomvang van ruim EUR 315 miljard mogelijk maken, waarvan een groot deel door de private sector wordt verschaft.

Investeringsprikkel

Hiermee moeten de investeringen in de Europese Unie een flinke impuls krijgen. Het gaat dan om investeringen op het terrein van infrastructuur, onderzoek, duurzaamheid en het midden- en kleinbedrijf. Het accent ligt op investeringen met een duurzaam karakter in slimme energienetwerken, digitale netwerken en transport.

De Europese Investeringsbank (EIB) speelt een belangrijke rol in het fonds. De leningen die de EIB uitschrijft, mogen een hoger risicoprofiel hebben dan gebruikelijk. En door de 'first loss guarantees' die het fonds via de EIB afgeeft, moet het voor private investeerders aantrekkelijker worden om in het fonds te investeren. Begin 2016 was EUR 50 miljard aan financiering via dit fonds voor investeringen toegezegd.

Nuttige aanvulling om duurzame projecten daadwerkelijk van de grond te krijgen

Wat merken we in Nederland van het fonds? Bedrijven kunnen rechtstreeks terecht bij het EIB. In Nederland is de coƶrdinatie belegd bij het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) voor het EFSI. Het NIA zorgt voor aansluiting van aangemelde projecten bij de financieringsmogelijkheden van het EFSI. Inmiddels is voor een aantal projecten financiering beschikbaar gekomen.

BNG Bank ziet het fonds als een nuttige aanvulling op bestaande financierings-instrumenten om duurzame projecten daadwerkelijk van de grond te krijgen. De aanleg van snelle breedbandverbindingen, wind- en zonneparken en het verduurzamen van woningbezit zijn goede voorbeelden van investeringen die met behulp van het EFSI kunnen worden gerealiseerd.

actieve steun duurzaamheidsthema's

Met name op het gebied van duurzame energieopwekking heeft ons land nog een weg te gaan. Als promotional bank wil BNG Bank bijdragen aan de totstandkoming van duurzame en innovatieve investeringen. Door de balans van de bank beschikbaar te stellen of door rechtstreekse cofinanciering. Daarnaast leveren wij personele capaciteit om mee te helpen aan het vormgeven van projecten zodat deze financierbaar worden onder het EFSI.

Dit is een van de manieren waarop BNG Bank invulling geeft aan de bijgestelde strategie, waarin het betrokken partnerschap voor haar klanten en de actieve ondersteuning van de duurzaamheidsthema's in de samenleving een prominente rol spelen.

Trefwoorden: Tags: investeringen; EFSI