Aanbevelingen voor een gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag

Bijna een kwart van de gemeenten heeft de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen ondergebracht bij een energiebedrijf. Wanneer de energiemarkt is geliberaliseerd zullen meer aanbieders van energie binnen de gemeentegrenzen actief zijn, met elk hun eigen methodiek, waardoor de heffing en invordering op problemen kan stuiten. Gemeenten staan dan voor de keuze: uitbesteden aan het waterleidingbedrijf dan wel zelf tot invordering overgaan.

Trefwoorden: Tags: Financiering