Activiteitenbegroting stadsregio Rotterdam beantwoordt vierde W-vraag

Naast de voorgeschreven programmabegroting heeft de stadsregio Rotterdam een activiteitenbegroting opgesteld. Deze wijkt af van de programmabegroting omdat per activiteit de bekostiging wordt aangegeven. Daadoor wordt inzicht geboden in de herkomst en de besteding van het geld.

Trefwoorden: Tags: Financiering