Administratieve lasten te zwaar voor gemeenten

Het kabinet streeft naar administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven. De rapportageverplichtingen voor de gemeenten aan het Rijk, gemeenteraad, burgers en andere toezichthouders zijn in de laatste jaren enorm toegenomen. Daarmee is een aanzienlijk deel van het budget van de gemeenten gemoeid.

Trefwoorden: Tags: Organisatie