Afkoppeling van regenwater

Door de toenemende verstedelijking en de verwachte mondiale klimaatveranderingen moet steeds meer relatief schoon regenwater kunstmatig worden afgevoerd. Het meeste af te voeren regenwater wordt tot op heden in het riool gestort en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De vraag rijst of regenwater ook kostentechnisch wellicht beter direct kan worden afgevoerd door het af te koppelen van het riool en af te voeren naar oppervlaktewater of te infiltreren in de bodem.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Ruimtelijke ordening