Afnemende geloofsbeleving deed middeleeuwse zorginstellingen das om

De publieke zorgsector in de middeleeuwen was in de Lage Landen � uitsluitend een stedelijke verantwoordelijkheid � tamelijk strak georganiseerd. Er was sprake van specialisatie van zorginstellingen in bepaalde categorie�n noodlijdenden. Instellingsbestuurders konden echter niet altijd de eindjes aan elkaar knopen. Steden moesten van tijd tot tijd bijspringen, niet uit charitatieve overwegingen maar met het oog op handhaving van de openbare orde: de gevestigde belangen van de stedelijke elite waren immers in het geding.

Trefwoorden: Tags: Sociaal domein