Afrekenen met de productbegroting

De opmars van het New Public Management heeft in ons land onder meer zijn weerslag gevonden in de productbegroting. Deze zou moeten dienen als allocatiemiddel, als instrument om de organisatie aan te sturen en als middel om de feitelijke prestaties af te rekenen. Onderzoek onder negen grotere gemeenten leert dat de meeste gemeenten dit ambitieniveau wel hebben, maar dat in de praktijk de prestatiegegevens voornamelijk een illustratief karakter hebben.

Trefwoorden: Tags: Financiering