Afschaffing OZB is geen lastenverlichting voor iedereen

De voorgenomen afschaffing van de OZB op woningen die in het strategisch akkoord van het demissionaire kabinet was opgenomen, was een onderdeel van een pakket maatregelen ter compensatie van de lastenverzwaring als gevolg van de overstap naar een nieuw zorgstelsel. De koopkrachtreparatie die met de afschaffing wordt beoogd, blijkt echter voor een groot aantal huishoudens niet op te gaan.

Trefwoorden: Tags: Financiering