Afschaffing OZB is zo gek nog niet

Het voornemen tot afschaffing van de onroerende zaakbelasting voor woningen wordt met tal van argumenten bestreden. Gegeven de beperkte omvang van de inkomsten uit de OZB in relatie tot de gemeentelijke begroting zijn veel argumenten echter van beperkt belang, aldus de auteur.

Trefwoorden: Tags: Financiering