Afstemming tussen organisatieontwikkeling en ICT: schaatsbeweging als strategie

Er kan een wisselwerking worden aangetoond tussen organisatieontwikkeling en ontwikkeling van de informatievoorziening. Door beide ontwikkelingen in fasenmodellen te plaatsen ontstaat een kader als basis voor informatiebeleid.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Informatievoorzieningen