Amersfoort legt solide basis voor risicomanagement

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Amersfoort het beleid voor risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. In dit artikel wordt het beleid in Amersfoort voor risicomanagement geschetst, wat er is bereikt, welke dilemma�s moesten worden opgelost en welke uitdagingen nog in het verschiet liggen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.