Anticiperen op de vergrijzing

In het oktobernummer gaf Paul Bordewijk zijn visie op de beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota 2004. In zijn reactie op dat artikel stelt de auteur onder meer, dat onvoldoende aandacht is besteed aan de problematiek van de vergrijzing, terwijl dit een van de speerpunten van het kabinetsbeleid is.

Trefwoorden: Tags: Sociaal domein; Economie