Aparte comptabiliteitsvoorschriften overbodig

De herziening van comptabiliteitsvoorschriften heeft ertoe geleid dat de regelgeving voor de financi´┐Żle verslaglegging van gemeenten (en provincies) steeds dichter bij die voor het bedrijfsleven zijn komen te liggen. Op dit moment vindt opnieuw een discussie plaats over mogelijke aanpassingen. De vraag is of het karakter van de (gemeentelijke) overheidshuishouding en die van het bedrijfsleven zoveel van elkaar verschilt dat aparte regelgeving voor gemeenten en provincies noodzakelijk is.

Trefwoorden: Tags: Financiering