'Arbitraire' selectie houdt Zaanstad buiten de G25: een gesprek met Ruud Vreeman

Eind december vond de ondertekening plaats van de convenanten tussen het kabinet en de 25 gemeenten die in aanmerking komen voor structurele steun uit het grotestedenbeleid. Daarnaast zijn er vijf gemeenten die gedeeltelijk participeren. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dienden de betrokken gemeenten plannen in te dienen waarin een samenhangend beleid was geformuleerd ten aanzien van de verbetering van de fysieke, sociale en economische structuur. Niet alle plannen zijn in de ogen van het Rijk even geslaagd: een aantal gemeenten moet nog met wijzigingen of verbeteringen komen. Voor het grotestedenbeleid is tot en met 2004 een bedrag van ruim 16 miljard gulden beschikbaar, waarvan bijna 8 miljard voor de pijler werk en economie, 4 miljard voor verbetering van het fysieke milieu en 5 miljard voor sociale versterking. Het grootste deel gaat naar de vier grote steden. Ondanks de positieve stemming, met name over de resultaten met betrekking tot ontkokering en het bereiken van samenhang tussen de beleidsvelden, worden hier en daar kanttekeningen geplaatst. Deze houden verband met de onderschatting van de problemen waarmee gemeenten met de 'aanleunstatus' te kampen hebben.

Trefwoorden: Tags: Decentrale Overheid