Armoedeval ontwricht armoedebeleid in Leiden

In de afgelopen jaren hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor het armoedebeleid. Van belang zijn dan gegevens over hoeveel inwoners in aanmerking komen voor ondersteuning, maar ook om vragen over de wijze waarop de inwoners ermee omgaan. Ook is de vraag relevant of het gevoerde lokaal beleid behulpzaam is bij het bestrijden van de armoede of juist contraproductief werkt. De resultaten van een onderzoek in Leiden.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Sociaal domein