Aspecten bij het gebruik van rente-instrumenten

De Wet Fido stimuleert tot een actievere houding ten opzichte van renterisico's. Tot dusverre wordt weinig gebruik gemaakt van derivaten ter beheersing van renterisico's. Onbekendheid en de veronderstelde hoge risico's van het gebruik ervan worden nog steeds als argument gegeven. Mits goed gebruikt, geven derivaten een grote flexibiliteit bij het managen van risico's.

Trefwoorden: Tags: Financiering