Au Fond

​Als BNG Bank nog niet zou bestaan, dan zouden we hem moeten oprichten. Een stabiele bank als baken van rust in woelige baren. Een bank die gemeenten zekerheid biedt in een tijd waarin er eigenlijk vooral financiële onzekerheden zijn.

Maar BNG Bank is er al, inmiddels honderd jaar. En in al die jaren is BNG Bank steeds dat baken van stabiliteit geweest, ook in tijden van financiële crisis. Destijds opgericht omdat gemeenten hun positie op de kapitaalmarkt wilden verbeteren, zodat zij tegen lage kosten konden investeren in woningbouw, nutsvoorzieningen en openbaar vervoer.

Een eeuw later stellen de economische crisis en maatschappelijke ontwikkelingen gemeenten voor nieuwe vragen en uitdagingen en is de zoektocht naar efficiënte oplossingen nog net zo actueel als in 1914. De drie grote decentralisaties krijgen steeds verder vorm, inhoudelijk en financieel, maar nog steeds is onduidelijk wat ze precies voor gemeenten en de gemeentelijke organisatie zullen betekenen. Laat staan dat we al echt kunnen inschatten wat de gevolgen van de decentralisaties zijn voor de investeringen van gemeenten.

Met elkaar, met andere overheden, met inwoners, met bedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties

En er speelt nog zoveel meer. Want waar zit nog de verdiencapaciteit van gemeenten, nu grondposities vooral voor financiële stroppen zorgen? Hoe gaan we om met de leegstand van vastgoed? Niet alleen kantoren en winkels, maar ook een nieuwe categorie maatschappelijk vastgoed, zoals verzorgingshuizen die door de extramuralisering van de zorg leeg komen te staan. Wat zijn de gevolgen van die extramuralisering voor de woonbehoefte van mensen en hoe kunnen gemeenten daarop inspelen?

Op zoek naar efficiënte oplossingen kijken gemeenten niet alleen naar hun eigen investeringscapaciteit. Eén vraag komt steeds terug: met wie kunnen we dit samen doen? De weg uit de crisis vinden gemeenten namelijk niet alleen. Sterker nog, door het groeiende aantal maatschappelijke initiatieven speelt de gemeente steeds vaker een rol aan de zijlijn; faciliterend, ondersteunend, stimulerend. Samenwerking is voor gemeenten het credo. Met elkaar, met andere overheden, met inwoners, met bedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties.

Ik zie dat dat werkt. In de regio's ontstaan in hoog tempo nieuwe samenwerkingsvormen die de economie een boost kunnen geven om zo de weg uit de crisis te vinden. Ik denk aan de regio Eindhoven, waar gemeenten, provincie en bedrijven een georkestreerde inspanning leveren rond innovatieve technologieën. Of aan de gemeenten in Friesland, die samen met de provincie en bedrijven werken aan innovatie in de zuivelsector. Dat levert nieuwe banen op. Het zijn slechts twee voorbeelden die laten zien waar de kracht zit: in samen de schouders eronder zetten.

De woelige baren van de economische crisis brengen dus ook spannende nieuwe samenwerkingen tot stand. Daarbij is het een geruststellende gedachte dat er altijd dat baken van rust is dat tot steun kan zijn. Want één ding staat vast: gemeenten zullen ook in de toekomst behoefte houden aan een stabiele bank. Op zoek naar antwoorden op de uitdagingen van de komende jaren, kan BNG Bank voor gemeenten dus een belangrijke partner zijn. Een partner met dezelfde wortels. Au fond behoren we immers tot dezelfde familie, al honderd jaar.

Trefwoorden: Tags: