Bedrijfswaarde als waarderingsgrondslag voor woningcorporaties

Van oudsher waarderen corporaties hun bezit tegen historische kostprijs. De voorkeur van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor deze grondslag kan worden verklaard vanuit de traditionele karakteristiek van de sector. Inmiddels doen zich in de sector steeds meer ontwikkelingen voor in de richting van marktwerking. Waar meer gestuurd wordt op rendement, is waardering op bedrijfswaarde relevant, zo stellen de auteurs. De discussie over voor- en nadelen van deze waarderingssystematiek zou kunnen leiden tot aanpassing van de regelgeving.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Financiering