Bedrijventerreinen gevraagd!

Blijkens berekeningen van het ministerie van Economishce Zaken is het aanbod aan bedrijventerreinen nauwelijks voldoende om in de behoefte te voorzien. Uit andere berekeningen kan worden opgemaakt dat over circa 5 jaar alle beschikbare ruimte zal zijn verbruikt. Het alternatief, herstructurering van oude terreinen, is een kostbare aangelegenheid en levert weinig ruimtewinst op.

Trefwoorden: Tags: Economie