Bekostiging en subsidi�ring van publieke taken en het Europese staatssteunrecht

Onlangs behandelde het Europese Hof van Justitie een zaak over een onderneming die een subsidie had ontvangen voor de exploitatie van regionale buslijndiensten. Een concurrent had de subsidie aangevochten op grond van ongeoorloofde staatssteun. De uitspraak die het Hof deed, is van grote invloed op de afwegingen die moeten worden gemaakt bij de toekenning van overheidssubsidies.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Politiek