Benchmarken is populair

Benchmarken is een instrument dat organisaties in staat stelt de kwaliteit van het eigen werk te beoordelen. In het openbaar bestuur is benchmarken inmiddels populair. De prikkels die uit een benchmark komen zijn echter gering. Sommigen zijn van mening dat openbaar maken van prestaties het leren door de organisatie in de weg zit. Bovendien is benchmarken duur en is het zeker niet de enige mogelijkheid om organisaties te prikkelen tot betere prestaties.

Trefwoorden: Tags: Organisatie