Beperk aantal onderzoeksthema�s decentrale rekenkamers!

Het proces van vormgeving en afbakening bij provinciale en gemeentelijke rekenkamers is nog in volle gang. In enkele gemeenten zijn al weer aanpassingen doorgevoerd. In de selectie van geschikte onderzoeksthema�s en in het verlengde daarvan formuleren van probleemstellingen voor onderzoeken moeten de rekenkamer(commissie)s hun weg nog vinden.

Trefwoorden: Tags: Financiering