Beperkt de 'Middelburgse zaak' publiek-private samenwerking?

Een recente uitspraak van het gerechtshof inzake publiek-private samenwerking en aanbestedingsplicht deed nogal wat stof opwaaien. Globaal gesteld behelst de uitspraak dat in een aantal gevallen ook opdrachten van PPS-entiteiten onder de Europese regelgeving terzake vallen. Dat zal PPS-constructies minder aantrekkelijk maken, zo is de veronderstelling.

Trefwoorden: Tags: Publiek private samenwerking