Besluit begroting en verantwoording en de rol van het CBS

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is geregeld dat gemeenten en provincies ook informatie voor externe instanties genereren. Een van de instanties is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), wiens vraag voor een groot deel is ingegeven door Europese regelgeving. Het bureau KREDO is opgericht om gemeenten en provincies te begeleiden in de overgang naar de nieuwe voorschriften en de levering van informatie.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Informatievoorzieningen