Best: europroof op 1 januari 2002

Nu de millenniumwisseling achter de rug is kan de aandacht worden gericht op het volgende grote project: de omschakeling naar de euro. Langzaam aan wint in gemeentelijke kring de overtuiging veld, dat deze operatie ingewikkelder zou kunnen zijn dan tot dusverre werd aangenomen. De gemeente Best heeft, met gebruikmaking van de ervaringen die zijn opgedaan bij de aanpak van de millenniumproblematiek, besloten tot een integrale, projectmatige aanpak.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Politiek