Bestemmingsplannen verplicht actualiseren

In de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening is opgenomen dat gemeenten hun bestemmingsplannen elke tien jaar moeten herzien. Het niet naleven ervan leidt echter niet tot sancties. De minister vindt het bestemmingsplan als instituut echter nog steeds zo relevant dat ze de tien-jaarstermijn fataal wil maken. Met als sanctie: een complete bouwstop voor het gebied waarvoor het plan geldt zodra de uiterste houdbaarheidsdatum verstrijkt. De consequenties kunnen snel in de papieren lopen.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening