Bestuurders gezocht voor authentieke registratie gebouwen

Het gebruik van gegevens over gebouwen is aanzienlijk. De kosten die partijen binnen en buiten het openbaar bestuur maken voor het verzamelen, verwerken, bewerken en verstrekken van gegevens worden geschat op meer dan NLG 2 miljard. De indruk bestaat, dat veel partijen elk voor zich grotendeels dezelfde gegevens verzamelen. Door bij wet een instantie aan te wijzen die voor een goede registratie van gebouwgegevens zorgdraagt, kan een aanzienlijke besparing worden bereikt. Afgelopen voorjaar heeft staatssecretaris Remkes van VROM aan de VNG en het Overlegorgaan voor de vastgoedregistratie (Ravi) opdracht verleend een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het opzetten van een Authentieke Registratie Gebouwen. In een reeks artikelen zal aan de ontwikkelingen aandacht worden besteed. In deze eerste bijdrage wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van bestuurders de interne informatievoorziening te stroomlijnen en te komen tot een integrale benadering van de gebouwenregistratie.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen