Bij cofinanciering is de burger de dupe

Het jaarrapport 2002 besteedt uitgebreid aandacht aan cofinanciering, subsidieverstrekking door het Rijk of de Europese Unie onder voorwaarde dat de ontvangende partij financieel bijdraagt. Ten aanzien van de Europese subsidies gaat het inmiddels om een aanzienlijk bedrag. Cofinanciering verstoort evenwel het afwegingsproces van bestuurders rond het tot stand brengen van voorzieningen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Politiek