Bij meer samenwerking minder jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid loopt snel op. Om de problematiek het hoofd te bieden zijn op landelijk niveau diverse initiatieven ontplooid. Deze initiatieven roepen op tot meer samenwerking op lokaal niveau door middel van ketensamenwerking en jongerenloketten. Route 23 is een model voor ketensamenwerking via een jongerenloket en is in pilotvorm van start gegaan in de gemeente Dordrecht.

Trefwoorden: Tags: Sociaal domein