'BNG is en blijft d� deskundige partner van de overheids- en semi-overheidssector'

Kort nadat Pim Vermeulen de voorzittershamer van de BNG overnam van Pieter-Paul van Besouw, trad het Kabinet Balkenende-II aan. Het programma van het kabinet omvat een recordbedrag aan bezuinigingen, waarvan ook de decentrale overheden en andere groepen klanten van de BNG de gevolgen zullen ondervinden. Ook de discussie over wat 'privaat' kan en wat 'publiek' moet is nog lang niet uitgewoed. Een interessante uitdaging derhalve voor de nieuwe bestuursvoorzitter, op veranderende omstandigheden in te spelen.

Trefwoorden: Tags: BNG Bank