Boekhoudkundig fundamentalisme bedreigt beleidsrelevantie jaarresultaat

De gemeentelijke en provinciale comptabiliteitsvoorschriften wijken op een aantal punten af van de regelgeving die geldt voor private rechtspersonen (deel 2 titel 9 Burgerlijk Wetboek). Er gaan steeds meer stemmen op deze regelgeving ook zonder meer van toepassing te verklaren op gemeenten en provincies, Naar de mening van de auteur verliest dan het rekeningresultaat echter zijn beleidsrelevantie.

Trefwoorden: Tags: Financiering